REOBERTURA DE LA DEIXALLERIA DE SALT

La deixalleria de Salt ha tornat a obrir.
Hi podeu portar residus com ferralla, fustes, paper i cartó, poda, runes, tèxtil i vidre, objectes de volum, residus especials, dissolvents, electrodomèstics, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, pneumàtics, piles, etc.
Recordem que a Bescanó es recullen a domicili objectes voluminosos a casa amb la comunicació prèvia al 664 425 756.
Es sancionarà amb multes de 30 a 300€ a qui deixi coses fora dels contenidors.
Els grups de contenidors del municipi són exclusius per les deixalles d’orgànic, envasos, paper, vidre i rebuig.
Reciclem correctament: reduïm residus, disminuïm l’impacte ambiental i estalviem recursos. Tot són beneficis.

Info d'obertura de deixalleria