NOTA DE PREMSA – Bescanó realitza treballs de millora als camins públics rurals

L’Ajuntament de Bescanó ha iniciat diferents accions pel que fa a l’arranjament de camins rurals públics del municipi. El consistori ha rebut una subvenció que ha concedit el Departament de Governació de la Generalitat de 47.495,25 € i que cobreix quasi la totalitat de la inversió realitzada.

Aquestes actuacions consisteixen en efectuar treballs de substitució de trencaaigües per desguassos transversals constituïts per canonades i els seus brocals ens diversos camins rurals del municipi.

El pas de vehicles que transiten per aquests camins, unit a les inclemències meteorològiques, provoquen amb el pas del temps el deteriorament d’aquestes vies, essent més agreujat en el cas de trànsit més elevat o en zones de fort pendent on l’aigua de pluja provoca una degradació més elevada.

Aquest projecte engloba un seguit d’actuacions on per la seva situació actual o per la necessitat de connexió que s’utilitza el camí, feia necessària una actuació de reforma urgent per tal d’evitar l’augment de la degradació o per disminuir el risc d’accidents en alguns punts.

Segons explica l’alcalde, Pere Lluís Garcia, “es tracta d’una inversió important perquè ajuda a la millora dels eixos de camins públics, que donen accés als diferents pobles”.

L’alcalde afegeix que “aquestes actuacions tenen la finalitat d’ajudar a millorar els accessos així com facilitar l’evacuació i circulació per aquests camins”.