Què s´ha fet fins ara?

Durant els últims mesos s’han fet entrevistes i reunions amb diferents joves del poble per tal de conèixer quines són les principals necessitats i els principals punts forts i punts febles del poble segons el vostre punt de vista.

A més, també hem recollit propostes per tal de millorar aquelles coses que menys us agraden o aquelles que més us fan falta.

Però………….. encara queden moltes coses per fer i decidir i tu també hi pots participar!!!