NOTA DE PREMSA – Nova gespa pel al camp de futbol de Bescanó

L’any 2006 el de Bescanó va ser dels primers Ajuntaments que va posar gespa artificial al camp de futbol. D’aquesta acció en farà ja 12 anys.

Afortunadament, el camp de futbol de Bescanó té molta activitat i després de tots aquests anys, ara es fa necessària la seva substitució.

Després de diverses reunions entre l’ajuntament i el club, es va arribar a l’acord que el proper mes estiu seria el millor moment per a fer la substitució.

Des de l’Ajuntament de Bescanó ja s’ha començat tota la tramitació administrava per a fer-ho possible.

El passat 14 de gener, la la Junta de Govern va aprovar el projecte amb el corresponent pressupost, que és de 197.687,27 €. Per a fer-ho possible, se sol·licitarà una subvenció de la Diputació d’uns 30.000 € i la resta ho pagarà l’Ajuntament.

Aquesta acció és una més de totes les millores que constantment es duen a terme a totes les instal·lacions esportives per poder facilitar la pràctica de l’esport amb totes les garanties de seguretat i conservació de les instal·lacions.

Pere Lluís Garcia, alcalde de Bescanó afirma que “Des de l’actual equip de Govern sempre hem dit que el millor que podem fer per als nostres infants, joves i família és assegurar un bon ensenyament i facilitar la pràctica de l’esport”.

“Amb aquesta acció de la nova gespa es millorarà la garantia per a la convivència i la formació dels infants i joves” afirma Garcia.

L’alcalde també ha posat en valor la feina de totes les persones que d’una manera o altre col·laboren en el foment de l’esport. “Des de l’equip de govern volem aprofitar per agrair a totes les persones que estan a les juntes dels diferents clubs la seva dedicació i estima al poble, perquè sense elles no seria possible tot el potencial esportiu que tenim”