L’AULA ENJARDINADA DE L’INSTITUT LA MIQUELA DE BESCANÓ

Durant el curs escolar 2018-19 l’Institut La Miquela va iniciar un nou projecte Erasmus+ amb els alumnes de 3r d’ESO amb una durada de tres anys, des del setembre de 2018 fins al setembre del 2021.

 

El projecte Erasmus+ s’anomena “The vertical gardens” i és un projecte multilateral en el qui hi participen 4 països en la seva elaboració i consecució: Finlàndia, Polònia, Itàlia i Catalunya (Bescanó), que n’és el coordinador principal.

 

L’institut La Miquela ha rebut una subvenció europea de 33.000 € i una aportació econòmica local de l’Ajuntament per dur a terme totes les activitats i mobilitats programades en el projecte.

 

Aquest projecte s’emmarca en la conservació i protecció del medi ambient i en l’ús racional dels recursos naturals. Es pretén que els alumnes prenguin consciència de la seva responsabilitat a l’hora de protegir els recursos naturals i en facin un màxim de difusió utilitzant les noves tecnologies.

 

Potenciar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la documentació i difusió de les activitats i resultats del projecte, és doncs també, un altre dels objectius d’aquest projecte.

 

I un tercer objectiu del projecte és fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres. Al llarg d’aquests tres anys, es realitzaran mobilitats, una a cada país del projecte, on mitjançant tallers els alumnes estudiaran i analitzaran els diferents projectes mediambientals relacionats amb l’enjardinament vertical que cada centre educatiu haurà dissenyat i construït. L’anglès serà la llengua vehicular tant en els tallers i activitats d’aprenentatge com en les comunicacions amb els països participants.