INDICACIONS PER A LA CIUTADANIA SOBRE L’AUTOPROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS

 

Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions.

Infografia sobre pirojardinaria,  referent a  les espècies de plantes recomanades als jardins, com s’han d’estructurar aquests i els elements de risc que cal evitar