EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat.