Decret d’Alcaldia de suspensió dels terminis de preinscripció a les llars d’Infants

Decret d’Alcaldia de suspensió dels terminis de preinscripció a les llars d’infants municipals pel curs 2020-2021.

Consulteu el decret aquí