BESCANÓ PARTICIPA EN L’ESTUDI “GIRONA, REGIÓ SALUDABLE – IMAGENOMA DE LA SALUT”

L’objectiu d’aquest projecte es buscar indicadors relacionats amb l’estat de salut que proporcionaran informació per millorar el rendiment i planificar estratègies en programes de prevenció.

Per aquest motiu es proposarà, a l’atzar, la participació d’alguns veïns i veïnes de Bescanó de forma totalment voluntària. A tots els seleccionats que acceptin, en el Parc de Salut de l’Hospital Santa Caterina (Salt), es farà una ressonància magnètica de cos complet, i en un segon dia, es recolliran diferents mostres biològiques, es faran proves de salut bàsiques i diferents test (preguntes) d’estat de salut.

Cada voluntari rebrà un informe dels resultats de les seves proves, i el conjunt de dades servirà per millorar la salut de tots nosaltres.

Per endavant, us agraïm el vostre interès i participació.