BAN – INSTRUCCIONS SOBRE LA GESTIÓ DOMÈSTICA DE RESIDUS DURANT LA CRISI PEL COVID-19:

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic arran de l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la que s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, ha adoptat la instrucció que es transcriu a continuació sobre gestió de residus domèstics:

Ban – Instruccions sobre la gestió domèstica de residus durant la crisi pel Covid-19