Objectius d’estabilitat pressupostària

A continuació es mostra l’evolució del deute viu de l’ajuntament de Bescanó.

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2024

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2023

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2022

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2021

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2020

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2019

Clica aquí per veure l’informe de secretaria-intervenció que acompanya el pressupost 2018

Clica aquí per veure la gràfica evolutiva del nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Bescanó.