Informació del contribuent

Període de cobrament dels Impostos 2017

Fer clic aquí per veure calendari pdf

Altres informacions

Sistemes de pagament

– Diners de curs legal

– Xec enregistrat o xec bancari

– Transferència bancària o de caixa d’estalvis

– Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis mitjançant domiciliació bancària

– Gir postal

– Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que sigui habitual en el tràfic mercantil

Per a una millor gestió i servei s’aconsella Domiciliar els pagaments a través de bancs i caixes d’estalvis, amb aquestes condicions:

– Omplir un imprès que facilitarà l’Ajuntament

– Amb l’imprès s’autoritza l’Ajuntament a cobrar tots els rebuts a partir d’ara i fins al moment en què el mateix titular o l’Ajuntament l’anul·li o el rebutgi l’entitat bancària

– Els rebuts retornats per l’entitat bancària per no haver-se pogut fer el pagament, una vegada finalitzat el període voluntari passaran al procediment de constrenyiment, sense cap més tràmits i amb els recàrrecs corresponents.

Per a consultes:
– Ajuntament de Bescanó – Oficina de Recaptació Municipal

Adreça: Pl. Joan Maragall, 3 – 17162 Bescanó
Tel. 972 440 005
Fax: 972 442 702

– Oficines del Consorci Servei Comarcal de Recaptació Gironès -Pla de l’Estany

Adreça: c/ Riera de Mus, 1-A
Tel. 972 206 441 Fax: 972 213 573