Contractes majors

A continuació es llista els contractes majors, podeu trobar tota la informació clicant a cadascun d’ells

Any 2023

Any 2022

Obres per la regulació semafòrica del pas de vianants en l’accès al Turó dels Cavalls Data de publicació: 19/12/22Obres previstes en el projecte de consolidació de talús al carrer Baix Llobregat de Mas Llunès Data de publicació: 24/11/22

Serveis de monitoratge per l’acollida matinal a les dues llars d’infants de Bescanó Data de publicació: 16/11/22

OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DE DIFERENTS VIALS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ Data de publicació: 22/09/22

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SOCORRISME I MONITORATGE D’AQUAGIM Data de publicació: 28/04/22

Contracte mixt de subministrament i serveis per la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Bescanó. Data de publicació: 15/03/22

SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA DE CARRERSData de publicació: 15/02/22

GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE DE BESCANÓ, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVAData de publicació: 15/02/22

SUBMINISTRAMENT DE L’ ADQUISICIÓ D’ UN EDIFICI PREFABRICAT PER AMPLIAR L’ INSTITUT LA MIQUELAData de publicació: 11/02/22

SERVEI D EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE BESCANÓ (2016-2020) SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADAData de publicació: 11/02/22

SERVEI DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ QUE CAL DUR A TERME A LA FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL CONTRA INCENDIS A LA URBANITZACIÓ MAS LLUNÈS ANUALITATS 2021-2022-2023 (MANTENIMENT DE LA FRANJA EXTERIOR) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CRITERI ÚNIC (PREU)Data de publicació: 10/02/22

SERVEI DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ QUE CAL DUR A TERME A LA FRANGES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL CONTRA INCENDIS AL PARC URBANITZAT DE MONTFULLÀ DE BESCANÓ ANUALITATS 2021-2022-2023 MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CRITERI ÚNIC (PREU)Data de publicació: 10/02/22

OBRES DERIVADES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR PPU-2 SUD-OEST DE BESCANÓData de publicació: 19/01/22

SERVEIS DE DIRECCIÓ TÈCNICA I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DERIVADES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SECTOR PPU-2 SUD-OEST DE BESCANÓData de publicació: 19/01/22 15:00 h

A data 31/12/2021

Per tenir més informació sobre els contractes majors i menors de l’ajuntament de Bescanó, podeu accedir als següents links

Contractes programats

Relació de contractes oberts i negociats (històric)