Processos d’estabilització

 

PLAÇA DE DINAMITZADOR/A SOCIAL AUXILIAR DE REGIDORIES:

Relació de persones admeses i excloses PROVISIONAL per cobrir definitivament una plaça de dinamitzador/a social auxiliar de regidories, règim laboral, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.

Relació de persones admeses i excloses DEFINITIU per cobrir definitivament una plaça de dinamitzador/a social auxiliar de regidories, règim laboral, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.

Acta del Tribunal del procès selectiu per cobrir definitivament una plaça de dinamitzador/a social auxiliar de regidories, règim laboral, subgrup C2.

 

PLAÇA DE CONSERGERIA AL COL.LEGI PÚBLIC:

Relació de persones admeses i excloses PROVISIONAL per cobrir definitivament una plaça de consergeria col.legi públic, règim laboral, subgrup AP, mitjançant el sistema de concurs – oposició, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal

Relació de persones admeses i excloses DEFINITIVA per cobrir definitivament una plaça de consergeria col.legi públic, règim laboral, subgrup AP, mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal

 

CINC PLACES D’EDUCADOR/ES DE LES LLARS D’INFANTS:

Acta del tribunal del procés selectiu per cobrir DEFINITIVAMENT cinc places d’educador/es 

Acta de constitució del Tribunal i valoració i puntuació del concurs de mèrits

Decret d’Alcaldia de modificació de data de constitució de Tribunal de Selecció

Relació de persones admeses i excloses DEFINITIVA per cobrir definitivament cinc places d’educador/es, règim laboral, subgrup C1, mitjançant el sistema de concurs, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.

Relació de persones admeses i excloses PROVISIONAL per cobrir definitivament cinc places d’educador/es, règim laboral, subgrup C1, mitjançant el sistema de concurs, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.

 

PLAÇA D’AJUDANT OFICIAL A LA BRIGADA MUNICIPAL:

Acta del Tribunal del procés selectiu per cobrir DEFINITIVAMENT una plaça d’ajudant d’oficial a la brigada municipal

Relació de persones admeses i excloses DEFINITIVA per cobrir definitivament una plaça d’ajudant d’oficial, règim laboral, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.

Relació de persones admeses i excloses PROVISIONAL per cobrir definitivament una plaça d’ajudant d’oficial, règim laboral, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, corresponent a la oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2022.