Porta a porta a Bescanó

ON VA CADA RESIDU?

ÀREA D’EMERGÈNCIA:

En cas d’emergència puntual en la recollida de les vostres escombraries per viatge, hospitalització, trasllat o per algun motiu que us impedeixi treure les escombraries els dies assignats podeu llençar totes les deixalles domèstiques en una àrea d’emergència assignada. Es pot utilitzar aquest procediment extraordinari un màxim de 4 vegades per trimestre, sempre de manera justificada.


CALENDARI DE RECOLLIDA 2023

Alta freqüència:

Baixa freqüència:


APP EL GIRONÈS RECICLA:

També us podeu donar d’alta a l’APP del Porta a Porta. Una APP on podreu consultar tota la informació i les dades de la vostra participació a temps real.

OFICINA DEL PORTA A PORTA A BESCANÓ:

c/Coromina, 41

Adreça de correu electrònic: bescano@elgironesrecicla.cat

Horari:

  • Dimarts de 10 a 14 h
  • Dijous de 16 a 19 h
  • Divendres de 10 a 14 h.

Telèfon de contacte: 872 042722 (A partir del dia 15 de març i només per l’horari establert)

MÉS INFORMACIÓ:

EVOLUCIÓ DEL PORTA A PORTA:

ANY 2022:

  • Evolució del porta a porta del mes de maig de 2022: Les dades del maig del nou sistema porta a porta situen #Bescanó al 83% de reciclatge, mentre que en el sistema anterior estàvem al 36%. La participació se situa en el 89%.

ANY 2023: