Resolucions judicials

En aquest apartat podeu trobar totes les sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què la institució n’és part o si alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució (com l’alcalde/alcaldessa, els regidors/es, president/a, consellers/es, diputats/es).

També les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

 • Any 2023

  Durant l’any 2023 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Bescanó en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
  Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Bescanó dins l’any 2023

 • Any 2022

  Durant l’any 2022 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Bescanó en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
  Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Bescanó dins l’any 2022

 • Any 2021

  Durant l’any 2021 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Bescanó en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
  Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Bescanó dins l’any 2021

 • Any 2020

  Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Bescanó en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
  Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Bescanó dins l’any 2020