Pla de govern i retiment de comptes

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà l’equip de govern de l’Ajuntament de Bescanó , més enllà de la seva activitat ordinària.

L’Ajuntament de Bescanó considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

En aquest apartat podeu consultar diferents documents que resumeixen l’acció de govern i el retiment de comptes de l’Ajuntament o recullen els aspectes més significatius dels mandats

 • Mandat 2023-2027

   Clica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2023-2027 de l’Ajuntament de Bescanó

 • Mandat 2019-2023

  pla-govern-portadaClica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2019-2023 de l’Ajuntament de Bescanó

   

   

   

   

   

   

  Clica aquí per descarregar-te el Retiment de comptes 2019-2023 de l’Ajuntament de Bescanó