Representants a les diferents Institucions Catalanes

Coneix els representants de l’Ajuntament de Bescanó als òrgans col·legiats externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què aquests ens participa:

Alcalde Sr. Xavier Vinyoles i Compta, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó a:
Consorci Localred.
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Fundació Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Consorci del Transport Metropolità de Girona.
Consorci del Ter.

1a Tinent d’Alcalde Sra. Bernadeta Sedó i Riera, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó al:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

2n Tinent d’Alcalde Sr. Carles Genoher i Tarrés, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó a:
Escola de Música del Gironès i Escola de Teatre.
Soci a l’Agrupació de Defensa Forestal Giselva.

Regidora Sra. Mireia Salvadó i Huerta, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó als:
òrgans que pertoqui del Consorci de les Vies Verdes de les Comarques de Girona.

Regidor Sr. Jordi Lladó i Sedó, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó al:
Consell Escolar del Col·legi Públic IES Santiago Sobrequés.
Consell Escolar de la SES, Secció d’Ensenyament Secundari la Miquela.
Consells de Participació de les dues escoles llar d’infants municipals.