Edictes

Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2124 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdits 03 i 04/2023
Exercici: 2023 Bop: 45-0 Edicte: 1587 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de la modificació del projecte de reparcel·lació PPU2 sector sud
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1235 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 765 COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ, SALT I VILABLAREIX - Convocatòria d'assemblea anual el dia 3 de febrer de 2023
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 450 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Nomenament de personal, funcionària interina
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12241 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla orgànica per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11486 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les bases específiques reguladores dels processos selectius del personal laboral fix, estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11485 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius del personal laboral fix, estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11109 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 10907 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte de construcció del sistema de drenatge del veïnat del Raval