Edictes

Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4122 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Nomenament de personal funcionari de carrera subgrup C2
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4121 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Nomenament de personal funcionari de carrera subgrup C1
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4158 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal a la sala polivalent de Bescanó
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4036 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Imposició de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals i aprovació de l'ordenança fiscal reguladora
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3988 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3963 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Licitació per a l'atorgament de la llicència d'ocupació del domini públic per a l'explotacio del bar de la piscina municipal
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3393 COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA MONAR DE BESCANÓ, SALT, SANTA EUGÈNIA I GIRONA - Convocatòria Assemblea General Comunitat de Regants Sèquia Monar
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3355 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de la fase 1 i fase 2 del projecte d' arranjament de diferents vials
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3339 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Bescanó
Exercici: 2024 Bop: 74-0 Edicte: 3035 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica d'una parcel·la industrial situada entre els carrers Reramurs, Pedraforta, Ermessenda i Can Culebra del Polígon Industrial de Montfullà