Edictes

Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10340 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10336 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 09/2023
Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9866 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica d'una parcel·la industrial situada entre els carrers Reramurs, Pedraforta, Ermessenda i Can Culebra del Polígon Industrial de Montfullà parcel·la 28
Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9864 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'autoconsum a la coberta de la sala Polivalent al carrer Canigó
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9445 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits 6 i 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9448 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària, en concepte de tarifes derivada de la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i altres serveis accessoris
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9447 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9446 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 08/2023
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9086 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8815 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva dels projectes de manteniment de les franges de protecció i de les mesures de prevenció d'incendis del Parc urbanitzat de Montfullà i de la Urbanització Mas Llunès pel període 2024-2025-2026