Els resultats finals del procés de participació

El procés de participació ciutadana iniciat a Bescanó amb l’objectiu de definir la situació dels joves i fer propostes de millora ha finalitzat després d’un any de treball conjunt entre els joves i la regidoria de joventut.

L’estudi ha constat de tres grans fases, a saber, una etapa de diagnosi (on som), una fase per definir els gras temes d’interès (on volem anar) i una altra de propostes d’acció a realitzar per a cadascun dels temes d’interès detectats (què hem de fer per arribar-hi). Tot això amb la participació directa dels joves, cosa que vol dir que han estat ells en definitiva, els autors del treball.

Per dur a terme el procés s’han utilitzat diferents mètodes; entrevistes en profunditat, entrevistes grupals, tallers de participació, reunions informatives i una enquesta. D’altra banda també s’han creat diferents òrgans de participació (Comissió de Seguiment i un Grup d’Investigació Acció Participativa) que han estat els encarregats de controlar i tirar endavant el procés participatiu.

Durant el procés s’han dut a terme diferents accions concretes per facilitar la participació de tots els joves del poble i donar a conèixer el propi procés (què hem fet?):

  • En aquest sentit s’ha creat una plana web a través de la qual es pot accedir a tota la informació produïda, a la vegada que anava informant de les diferents fases i formes de participació possibles. Des de la web també s’han facilitat mecanismes de participació, la bústia de suggeriments n’és un exemple.

  • S’ha dissenyat un logotip específic pel procés. El logo del Bescanó Jove

  • S’han editat uns 2.000 flyers donant a conèixer les característiques de la recerca i les diferents maneres de participar en el procés

  • S’han visitat la majoria d’IES on acudeixen els joves del poble per tal de donar informació sobre el procés i demanar l’opinió a través d’un qüestionari.

  • S’han enviat cartes informatives a tots els joves del poble junt amb una enquesta per tal que es poguessin valorar les propostes que anaven sorgint del procés.

  • S’han realitzat dos tallers participatius amb diferents joves Bescanonins (associats i no associats), un per fer una radiografia de la situació dels joves al poble i l’altre per definir propostes d’actuació destinades a la millora de la situació diagnosticada.

  • S’han realitzat 20 entrevistes en profunditat a diferents joves del poble