Força d’estanyol

Força d'Estanyol

Batllia del castell de Brunyola. Avui és el mas Grau.