Vila romana (s. I a.c – III d.c)

Poblament continu de fa tres mil·lenis: sitja (segle I a.C), mosaics tessel·lats bicolors (segle II d.C). Camp de sitges precarolingi (s. VII – IX), sepultures antropomorfes medievals i basílica preromànca (s.IX).