Ermita de Santa Anna (1605)

Edifici neoromànic (1919). Nau amb absis i atri octogonal amb cúpula de rajol, nervada. Al segle XVII, els penetinents de la ciutat de Girona i d’una dotzena de parròquies del voltant, precedits per les donzelles, els caps de Sant Grato i Santa Eufrosina, i les relíquies de Sant Fèlix i els Sants Quatre Màrtirs, pujaven pel camí de la Processó a demanar pluja, flagel·lant-se i arrossegant el Sant Crist.