Depuradora d’aigües (1971)

Connectada al sistema de pantants Sau-Susqueda-Pasteral per una doble canonada de 16 Km subministra 20 milions de m3/any d’aigua potable als pobles del pla de Girona i sud de la Costa Brava.