Fàbrica tèxtil Gròber (1893)

Els drets d’aigua del molí de Benages passen a la fàbrica de betes i botons. El complex industrial s’inicia amb l’edificació de la primera central hidroelèctria, el rimer pont sobre el Ter (1902).El sistema productiu, no colonial, que ocupa centenars de treballadores, reconverteix i modernitxa l’economia i la societat bescanonina estancada en l’antic règim. S’edifica el Cinema Unió i un servei de guarderia atès per monges Vetlladores.