Castell dels Castellevell (1374)

Runes del Puig del Castell, entre el mas VIader Vell (1288) i el mas Ferrer – Pagès o la Fàbrega (1213), que n’eren els batlles