Capella de Santa Margarida (1378)

Davant de can Viader (1634). Nau amb volta de mig punt i espadanya. Llindar i brancals amb ornamentació floral i animal. Té culte per la diada de la santa.