El municipi

El municipi

El municipi de Bescanó es troba a la riba dreta del riu Ter, a l’oest de la comarca del Gironès. Ocupa 36 Km2 dels contraforts orientals de les Guilleries. Els pobles de Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna comparteixen un paisatge mediterrani de pujols boscosos.
Delimita: pel nord, el riu Ter; pel sud, la capçalera de l’Onyar, el volcà de la Crosa i pla de la Selva; per l’est, el pla de Girona; i per l’Oest, el pla de Trullàs.

L’entorn rural conserva el passat agrícola: camps fèrtils al pla, turons del bosc espès i algun d’urbanitzat. La població depassa els 3500 habitants, molta gent viu a Bescanó i va a treballar a l’àrea de Girona; el poble creix i es desenvolupa un economia industrial i de serveis, moderna i dinàmica.