Visions de Bescanó

EDITA: Ajuntament de Bescanó i Editorial La Trona
AUTOR: Solé i Perich, Lluís
COORDINACIÓ: Miquel Borrel i Sabater
FOTO PORTADA: Ester Rubirola i Taberner
FOTO CONTRAPORTADA: Pere Magrià i Pou
REALITZACIÓ: Arts Gràfiques Cantalozella, SA
TRADUCCIÓ: Anna Legares i Cererols (alemany)
Lleonarda Mallorquí i Ayuso (anglès)
Fabienne Valligny i Besnard (francès)
DIPÒSIT LEGAL: Gi-419/2007
112 PLANES
Amb el suport de la Diputació de Girona i Endesa

Recull d’imatges espontànies del municipi de Bescanó i de la seva gent i de textos literals que en recorden la història.

Lluís Solé i Perich neix a Bescanó al 1962. Es declara lletraferit i apasionat de la història, concretament la local. La seva infància es plena de records al poble, on encara viu. Actualment és mestre de català a l’institut d’Anglès.