Vides

EDITA: Ajuntament de Bescanó, amb el suport de la Diputació de Girona
ESCRITS: Vicky Blanco i Martínez
FOTOGRAFIES: Ester Rubirola i Taberner
PROJECTE GRÀFIC: Rosa Torrijos (Juglans Disseny)
CRONOLOGIA: Lluís Soler i Perich
CORRECCIÓ: Lluís Soler i Carme Ferrer
IMPRESSIÓ: Gràfiques Anglès
DIPÒSIT LEGAL: GI-1440-2007
140 PLANES
Seixanta bescanonins i bescanonines nascuts entre l’any 1900 i el 1927 ens expliquen en aquest llibre com era i com es vivia en el nostre poble, ens apropen a una guerra que els va trasbalsar la forma de viure i de pensar, ens relaten com la industrialització i els avenços tecnològics van començar a forma part de la vida quotidiana.
Vides no és només un llibre, ÉS UN LLEGAT HISTÒRIC explicat amb les paraules i amb el cor d’aquest seixanta bescanonins.