La creu de vilanna

EDITA: Eix Editorial
AUTORA: Dolors Vilamitjana i Carandell
FOTOGRAFIES: Joan i Josep Segur
FOTOMECÀNICA: Fotomecànica Oliu
DISSENY DE COBERTA: Hugas & Abad
IMPRESSIÓ: Dalmau Carles, Pla s.a.
DIPÒSIT LEGAL: GI-1823/94
ANY: 1994
153 PLANES
Amb el suport de l’Ajuntament de Bescanó
Recerca i anàlisi històrics sobre l’origen d’aquest conegut monument de Vilanna, destinat a simbolitzar el dolor per un assasinat col•lectiu, que es remunta al segle XIX, concretament al període posterior a l’anomenada “Segona guerra carlista”.Dolors Vilamitjana i Carandell, nascuda a Girona,és profundament bescanonina. Llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, és, actualment, professora de llengua i literatura, tasca que compagina amb amb el desenvolupament d’una intena activitat en el món acadèmic universitari de Girona i de Barcelona, entre la Història i la Medicina.