Els pergamins Mas Ferrer

EDITA: Ajuntament de Bescanó
AUTOR: Xavier Gironès i Güell
CORRECCIÓ: Glam Comunicació
COORDINACIÓ I DISSENY: Glam Cominucació i Jaume Geli
IMPRESSIÓ: Lith Gràfiques
DIPÒSIT LEGAL: GI-536-2005
79 PLANES
Planes d’història de Bescanó 
L’edició recopila uns documents sobre els nostres avantpassats i sobre la seva vida, fent un especial esment als pergamins que fan referència a algunes de les nostres masies,pacialment enrunades, i als qui hi vivien, que eren principalment pagesos i fabricants de ferros.
Aquests pergamins daten dels segles XII al XVII.Xavier Gironès i Güell és un bescanoní nascut al 1972. És enginyer industrial de formació i directiu d’empresa de professió. Als 17 anys va començar a escriure, cosa que ja no ha deixat de fer. L’hi interessa molt la història de les persones, matèria sobre la qual recopila gran quantitat de material.