Els pergamins del Marquès de Camps

EDITA: Ajuntament de Salt, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Bescanó
AUTORS: Narcís Castells i Calzada i M. Assumpció Colomer i Arcas
REALITZACIÓ: Arxiu Municipal de Salt
FOTOGRAFIA: Josep Maria Oliveras i Puig
CORRECCIÓ: Toni Ruscalleda i Nadal. Servei de Català a l’Ajuntament de Salt del Consorci per a la Normalització Lingüística
IMPRESSIÓ: Impremta Pagès
DIPÒSIT LEGAL: GI-961/1999
261 PLANES
Recull dels pergamins històrics del Marquès de Camps, els quals tenen un gran potencial de recerca, no només en l’àmbit estrictament saltenc, sinó més enllà del terme, fins i tot a nivell de Catalunya. La seva publicació representa un pas endavant cap a la difusió i al coneixement de la informació que contenen. Aporta dades concretes del pla d Girona, de Salt i de Bescanó, però també de l’Alt Empordà i d’altres indrets de les comarques gironines