El pou de glaç de Vilanna

EDITA: Ajuntament de Bescanó
AUTOR: Lluís Solé i Perich
IMPRESSIÓ: Impremta Aubert
DIPÒSIT LEGAL: GI-1443-2001
40 PLANES
Planes d’història de Bescanó

Bocins d’història de Bescanó, centrats en aquesta ocasió en la importància dels pous de glaç durant els segles XVII i XVIII, ja que es considerava el gel com un element de primera necessitat i amb propietats curatives i depuratives. Mitjançant el pou del glaç de Vilanna, ens aproparem a la manera de viure de fa un parell de segles i ens introduïrem en la indústria del gel. Descobrirem perquè aquest petit tresor del municipi era un element de gran importància econòmica i social.

Lluís Solé i Perich neix a Bescanó al 1962. Es declara lletraferit i apasionat de la història, concretament la local. La seva infància es plena de records al poble, on encara viu. Actualment és mestre de català a l’institut d’Anglès.