25 anys CEIP Sobrequés

25 anys CEIP Dr. Sobrequés de BescanóEDITA: Ajuntament de Bescanó
COORDINACIÓ I DISSENY: Glam Comunicació
PORTADA: Carles Arbat
FOTOGRAFIES: Pere Magrià i Joan Masoliver, entre d’altres
IMPRESSIÓ: Lith Gràfiques
DIPÒSIT LEGAL: GI-1244-2005
99 PLANES

Recopilació dels 25 anys d’història del CEIP Sobrequés, que obrí les seves portes el setembre del 1979. Des d’aleshores s’han produit molts canvis, però l’escola continua amb la mateixa empenta que llavors. Inclou fotografies i testimonis dels professors