#CivismeViesverdes: RECORDEM LA LIMITACIÓ DE VELOCITAT A LES VIES VERDES

El límit de velocitat en general és de 20 km/hora i es redueix a 10 km/hora en els encreuaments.

Les vies verdes són vies de circulació exclusives per a trànsit no motoritzat, sobretot (però no només) vianants i ciclistes. En alguns trams, especialment prop de nuclis de població, s’avisa que és un traçat compartit amb vehicles i tots els usuaris han d’extremar les precaucions.

Al llarg de la ruta els usuaris troben cartells amb el recordatori de la limitació de velocitat. La velocitat de les bicis i altres vehicles amb assistència elèctrica (no 100% elèctrics!) està limitada a 20 km/hora en bona part de la ruta i a 10 km/hora en els encreuaments.

L’article 12 del Reglament regulador llista les normes de compliment obligat pel que fa a l’ordenament de la circulació:

La circulació prioritària és per la dreta, atès que es tracta d’una via de doble sentit.

És obligatori avisar abans de fer un avançament i, per fer-lo, es recomana utilitzar un timbre per a bicicletes.

El límit de velocitat establert és de 20 km/h com a màxim. Quan es fan avançaments de bicicleta a vianants cal adequar la velocitat al pas dels vianants, amb un màxim de 10 km/h, i sempre fer els avançaments per l’esquerra del vianant en el sentit de la marxa.

No es pot interrompre el pas a altres usuaris.

Cal advertir de maniobres i evitar girs bruscos

Cal respectar les prioritats de pas.

Cal respectar i fer respectar les normes i els senyals de la ruta.

Des del Consorci de les Vies verdes de Girona i l’Ajuntament de Bescanó, demanem que es compleixin les condicions de seguretat establertes, i recordem que la seguretat dels usuaris només la podem garantir entre tots.

Normativa d’usos de les vies verdes de Girona: 

https://www.viesverdes.cat/wp-content/uploads/2018/06/NORMATIVA_D__C39AS_-_CAT.pdf