CASALS D’ESTIU 2023

 

INSCRIPCIONS ALS CASALS D’ESTIU DE BESCANÓ 2023

NORMATIVA GENERAL DEL GEB I ELS CASALS

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DE MATINS DE I3, I4 I I5

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DE MATINS DE 1r I 2n

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DE TARDES

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DEL JOVESTIU

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DEL PREJOVESTIU

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DEL PREESTIU ACTIU

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DE L’ESTIU ACTIU

PROGRAMACIÓ DEL CASAL D’AGOST

MENÚ CASAL DE JULIOL