BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FINANÇAMENT DE L’ALTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA XARXA DE BANDA AMPLA FIXA AL MUNICIPI DE BESCANÓ

Bases reguladores:

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament d’ajuts, de caràcter puntual i anual, en règim de concurrència competitiva, destinats a cobrir part del cost suportat pels habitatges o activitats per la contractació d’un punt de xarxa de banda ampla fixa en el terme municipal de Bescanó.

 

Model de sol.licitud per demanar la subvenció per a la contractació de la xarxa de banda ampla