Informació pública

La informació pública sobre els projectes i planejaments és un requisit per a la confiança en la gestió de l’ajuntament de Bescanó.

Clica aquí per conèixer totes les dades referents dels projectes i planejament que l’ajuntament de Bescanó té a informació pública.