NOTA DE PREMSA-Bescanó obté una subvenció per a la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum elèctric a l’escola municipal

De cares a l’any 2019 l’ajuntament de Bescanó instal·larà plaques solars fotovoltaiques per subministrar energia elèctrica a l’Escola Doctor Sobrequés del municipi.

El cost total de l’actuació serà de 31.798,27 € (IVA inclòs) dels quals 15.000 € estan pagats gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona.

Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, que permet reduir el consum d’electricitat i el cost, arribant a un estalvi anual de 1.365,37 €.

L’energia solar fotovoltaica és una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.

La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, es a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica.

La instal·lació estarà formada per 36 mòduls fotovoltaics de 275Wp. Aquests se situaran a la zona de coberta plana de l’escola. D’aquesta manera no es modificarà l’espai ni es reduirà les zones destinades a esbarjo o docència del centre.

La producció estimada d’energia és de 15.127 Kwh/any, d’aquesta la producció real serà 14.428,58 Kwh/any, que representa el 95% de l’energia produïda a la planta. Amb aquestes xifres, s’estalviarà 6.81 Tones de CO2 anuals

L’estalvi d’energia convencional que pot suposar l’ús d’una instal·lació solar tèrmica ve donat pel concepte de cobertura solar, que és el percentatge de la demanda energètica abastada amb energia solar. És una mesura de l’estalvi d’energia convencional gràcies a l’aprofitament de l’energia solar.

Segons Pere Lluís Garcia, alcalde de Bescanó, “aquesta instal·lació respon a la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per l’estalvi energètic mitjançant la implantació de sistemes d’energia renovable al municipi”.

NOTA DE PREMSA – Bescanó obté una subvenció per a la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum elèctric a l’escola municipal

De cares a l’any 2019 l’ajuntament de Bescanó instal·larà plaques solars fotovoltaiques per subministrar energia elèctrica a l’Escola Doctor Sobrequés del municipi.

El cost total de l’actuació serà de 31.798,27 € (IVA inclòs) dels quals 15.000 € estan pagats gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona.

Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, que permet reduir el consum d’electricitat i el cost, arribant a un estalvi anual de 1.365,37 €.

L’energia solar fotovoltaica és una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.

La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, es a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica.

La instal·lació estarà formada per 36 mòduls fotovoltaics de 275Wp. Aquests se situaran a la zona de coberta plana de l’escola. D’aquesta manera no es modificarà l’espai ni es reduirà les zones destinades a esbarjo o docència del centre.

La producció estimada d’energia és de 15.127 Kwh/any, d’aquesta la producció real serà 14.428,58 Kwh/any, que representa el 95% de l’energia produïda a la planta. Amb aquestes xifres, s’estalviarà 6.81 Tones de CO2 anuals

L’estalvi d’energia convencional que pot suposar l’ús d’una instal·lació solar tèrmica ve donat pel concepte de cobertura solar, que és el percentatge de la demanda energètica abastada amb energia solar. És una mesura de l’estalvi d’energia convencional gràcies a l’aprofitament de l’energia solar.

Segons Pere Lluís Garcia, alcalde de Bescanó, “aquesta instal·lació respon a la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per l’estalvi energètic mitjançant la implantació de sistemes d’energia renovable al municipi”.

NOTA DE PREMSA – Bescanó obté una subvenció per a la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum elèctric a l’escola municipal

De cares a l’any 2019 l’ajuntament de Bescanó instal·larà plaques solars fotovoltaiques per subministrar energia elèctrica a l’Escola Doctor Sobrequés del municipi.

El cost total de l’actuació serà de 31.798,27 € (IVA inclòs) dels quals 15.000 € estan pagats gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona.

Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, que permet reduir el consum d’electricitat i el cost, arribant a un estalvi anual de 1.365,37 €.

L’energia solar fotovoltaica és una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.

La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, es a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica.

La instal·lació estarà formada per 36 mòduls fotovoltaics de 275Wp. Aquests se situaran a la zona de coberta plana de l’escola. D’aquesta manera no es modificarà l’espai ni es reduirà les zones destinades a esbarjo o docència del centre.

La producció estimada d’energia és de 15.127 Kwh/any, d’aquesta la producció real serà 14.428,58 Kwh/any, que representa el 95% de l’energia produïda a la planta. Amb aquestes xifres, s’estalviarà 6.81 Tones de CO2 anuals

L’estalvi d’energia convencional que pot suposar l’ús d’una instal·lació solar tèrmica ve donat pel concepte de cobertura solar, que és el percentatge de la demanda energètica abastada amb energia solar. És una mesura de l’estalvi d’energia convencional gràcies a l’aprofitament de l’energia solar.

Segons Pere Lluís Garcia, alcalde de Bescanó, “aquesta instal·lació respon a la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per l’estalvi energètic mitjançant la implantació de sistemes d’energia renovable al municipi”.